2013. augusztus 22., csütörtök

A plakátok - szabadon felhasználható keresztény színdarab

SMELKA SÁNDOR

A PLAKÁTOK
(színdarab)


SZEMÉLYEK

MESÉLŐ
KERESZTÉNY
ANGYAL
ÖREGEMBER
ÜZLETEMBER
GAZSI
PITYU
FIATAL
TÉVÉELNÖK
BRÓKER
GYEREK


Történik egy kisváros főterén, karácsony előtt egy héttel.


(KERESZTÉNY egy plakátot ragaszt a házfalra ezzel a szöveggel: „EGY HÉT, ÉS KARÁCSONY!! ÖN MINDENT MEGTETT, HOGY MÉLTÓN ÜNNEPELJE??” A MESÉLŐ a közönség soraiban ül. Felkel, fellép a színre, darabig érdeklődve figyeli a KERESZTÉNYt, aki tudomást se vesz a róla.)

MESÉLŐ
(a közönséghez)Üdvözlöm Önöket ennek a kisvárosnak főterén! December van, és egy hét múlva karácsony. Ennek a városnak a lakói még nem sejtik, hogy milyen nagy események előtt állunk, ugyanis – akár hiszik, akár nem – Jézus éppen egy hét múlva – karácsonyeste - fog eljönni az övéiért. (rámutat a KERESZTÉNYre) Ő egy aktív, lelkes, keresztény ember, aki minden decemberben ilyen és ehhez hasonló plakátokat ragaszt ki szerte a városban.

(ANGYAL jön, odalép KERESZTÉNYhez. Némán játszanak: az ANGYAL mond valamit, mire a KERESZTÉNY megörül, és nekiáll egy új plakátot készíteni. Ezek után az ANGYAL el, amerre jött. Ez alatt a jelenet alatt - tőle függetlenül – a MESÉLŐ folyamatosan beszél.)

MESÉLŐ
Ő az egyedüli ebben a városban, aki ezt a titkot első kézből tudhatja meg. (rámutat az ANGYALra, aki éppen akkor szólítja meg a KERESZTÉNYt) Egy angyal jön hozzá, aki elmondja az örömhírt és egyúttal azt kéri tőle, készítsen erről is egy plakátot, hogy az emberek el tudjanak készülni az elragadtatásra.

(A KERESZTÉNY gyors mozdulatokkal megcsinálja a plakátot, felragasztja, majd boldogan elsiet. A főtér üres. MESÉLŐ a plakátokhoz sétál.)

MESÉLŐ
Nos hát, kedves közönség, itt van ezen a téren két fontos plakát. Vajon hogy reagálnak rá az emberek? (visszaül a közönség soraiba a helyére)

(jön, kezében színes ajándékcsomagok, szatyrok. Meglátja az első plakátot, érdeklődve odasétál, hangosan olvassa) „Egy hét és karácsony!! Ön mindent megtett, hogy méltón ünnepelje??” (elgondolkodik) Én igyekszem, hogy nálunk karácsonykor mindig szép hangulat legyen. Például most voltam a lemezboltban, és vettem pár karácsonyi lemezt. Händel Messiásától kezdve a Diótörőn át, a legújabb karácsonyi könnyűzenékig mindent beszereztem. Voltam a könyvtárban is pár karácsonyi könyvet kikölcsönözni, amelyekből a gyermekeimnek fogok felolvasni szenteste. Dickens Karácsonyi éneke, Andersen mesék – gyönyörűek! Advent vasárnapjain gyertyákat gyújtunk és feldíszítjük a lakást. Én úgy hiszem, hogy méltóan fogjuk megünnepelni a karácsonyt! (odasétál a második plakáthoz, hangosan olvassa azt is) „Figyelem!! Jézus karácsonykor visszajön!!” Minket rendben fog találni. Vasárnaponként templomba járunk, mindegyik gyermekem hittant tanul, szenteste az éjféli miséről sosem hiányzunk, sőt húsvétkor a körmenetben is részt veszünk. Mi készek vagyunk a vele való találkozásra. (elsétál)

ÖREGEMBER
(betotyog, kopott ruhát visel, kezében szakadt cekker. Megpillantja a plakátot) Na nézd csak, egy plakát! (odamegy, és hangosan felolvassa, majd keserűen) Micsoda vicc ez?! Örülök, ha a kis nyugdíjamból a sok számlát kifizethetem. Ha tudok venni egy aprócska fát a maradék pénzből, akkor az tényleg ünnep lesz… A fiam meg a lányom se nagyon törődik velem. Felém se néznek. Küldenek egy képeslapot, és ezzel elintéztek… A feleségem öt éve meghalt… Egyedül fogok ülni a fa alatt. MÉLTÓN?! – Jó vicc! (szánalmasan odavánszorog a második plakáthoz) Még egy plakát. (felolvassa) Nekem az életem folyamán már annyi mindent ígértek: jó munkát, fizetésemelést, előléptetést, pénzt, bort, búzát, békességet. Szóval én erre azt mondom: hiszem, ha látom. (el)

ÜZLETEMBER
(peckesen lépdel be. Megáll a plakát előtt, hangosan olvassa) Méltón ünnepelni a karácsonyt? Azt hiszem, ez ügyben nincs hiba nálam. Én mindig kikapcsolom a mobilomat szenteste. Ellentétben pár üzlettársammal én megadom a tiszteletet a karácsonynak. Az üzletpolitikámnak köszönhetően pedig mások is méltón ünnepelhetnek. Egy áruházlánc igazgatója vagyok ugyanis. Üzleteink polcai tele vannak adventi koszorúkkal, színes füzérekkel, boákkal. Csak szaloncukorból tizenöt fajtát árulunk, a karácsonyi CD-ink pedig ötven százalékos árengedménnyel kaphatók. Igazán nem mondhatja senki, hogy nem várjuk méltón a karácsonyt. (továbbsétál a másik plakáthoz. Elolvassa) Miért pont karácsonykor jön vissza Jézus?! Ez veszélyezteti a szilveszteri bevételt. Biztos, hogy a hívők szervezték így. Most mi legyen… (gondolkodik) Megvan! Beszélek a pappal, hogy halasszák el a dolgot úgy… vízkeresztig, és cserébe kapnak húsz százalékot a papírtrombitából, pezsgőből és konfettiből befolyt pénzből. Biztos vagyok benne, hogy ennek az ajánlatnak nem tudnak majd ellenállni. (el)

(GAZSI és PITYU támolyog be. Részegek. Kezükben félig kiürült üvegek.)

GAZSI
Te… Pityu!

PITYU
Na!

GAZSI
Hány… hány… hány óra van?

PITYU
(az óráját keresi a zsebeiben. Az összes zsebét kiforgatja, közben nagyokat húz a kezében lévő üvegből, végül megtalálja az óráját a kezén) Tíz óra.

GAZSI
Van egy ötletem. Száz méterre arrább van itt egy kocsma… Egy hangulatos kis kricsni… Ha ilyen gyorsan megyünk, akkor pár óra alatt oda is érhetünk… Záróráig még elverhetjük a maradék pénzünket… (megtántorodik, belekapaszkodik PITYUba) Na, mit szólsz ehö’?

PITYU
Jó! (vihog) Én már látom az ajtót. Fussunk! (nekilódul, de GAZSI visszafogja)

GAZSI
Ne szaladj! Figyu má’, itt egy plakát. Lehet, hogy egy új kocsmát reklámoz.

PITYU
Ja, ami közelebb van, mint száz méter… Ott talán még adósságot is tudunk csinálni záróráig…

(Odatámogatják egymást a plakáthoz.)

GAZSI
(olvas) „Egy hét múlva kara… karara…” Hú, a mindenit, ide kell egy kis segítség. (meghúzza az üveget) No asszongya, (ismét olvas) „Egy hét múlva kara… karakra… karakalácsom…”

PITYU
(közbe vág) Karalábé.

GAZSI
Dehogy! Karácsony.

(Mindketten ámulnak egy sort, majd GAZSI akadozva, de hiba nélkül felolvassa a plakát szövegét.)

PITYU
Én úgy ünneplem a karácsonyt, hogy délbe beülök egy kocsmába, és addig piálok, amíg ki nem dobnak.

GAZSI
Délbe’ mész?

PITYU
Ja.

GAZSI
Akkor várj meg! Én is mennék veled. Két öreg cimbora együtt vedel karácsonykor… Ez lesz ám a méltó ünnep! (ezen nagyot röhögnek, majd áttántorognak a másik plakáthoz) No fene! Még egy plakát. (miután elolvassa) Halod Pityu, Jézus jön!

PITYU
Mér?

GAZSI
Nem t’om. Ez van ide írva: Jézus jön.

PITYU
(szorongani kezd) Én gyerekkoromban hallottam, hogy Jézus visszajön az övéiért… azért, hogy elvigye őket.

GAZSI
Ez csak mese.

PITYU
Nem! Nem lehet mese… ez az igazság. Édesanyám mesélt erről, sőt konfirmáláskor is mondták nekem ezt.

GAZSI
(megragadja PITYU vállát) Pityu!! Ne hisztizz itt nekem! Elment az eszed?! Most szépen beülünk a kocsmába, és két pohár után megnyugszó’.

PITYU
(kiszabadítja magát GAZSI kezéből) Nem! Nekem dolgom van. Rendbe kell tennem az életemet! (elbotorkál)Ha Jézus visszajön, nekem vele kell mennem!

GAZSI
Pityu!! Ne csináld ezt velem! Há’ most egyedül igyak?! (PITYU nem törődik vele. GAZSI darabig földbegyökerezett lábbal mered a távozó után, nem érti, mi történik, majd dühösen legyint egyet. Eltántorog az ellenkező irányba - a kocsma felé - miközben magában morog) Ostoba tökfilkó…

FIATAL
(jön. Tizenéves srác. Az első plakátnál ő is megáll. Olvas) Vettem egy csomó ajándékot szüleimnek és a húgomnak. Kell még ennél több?! Még a nagymamámnak is vettem egy szakácskönyvet, hadd főzzön! Ezt a mobiltelefont a barátnőmnek vásároltam, és ezenkívül a téli szünetben, karácsony és szilveszter között rendezek egy hatalmas házibulit, amire meghívom az összes haveromat. Egyébként ők se maradnak ajándék nélkül, mert mindegyiküket meglepem egy-egy aprósággal. Szerintem ennél jobb már nem is lehet a karácsony. (tovább megy, belebotlik a másik plakátba. Nevet) Micsoda egy sületlenség! Ez az egész óvodásoknak és öregeknek való mese. (nevet) Különben sem érdekel Jézus. Nem vagyok templomba járó vénasszony… Tizennyolc éves vagyok és előttem az élet… Sok jó buli! Az a fontos. Nem törődök ilyenekkel. (el)

TÉVÉELNÖK
(jön, öltönyben, nyakkendőben. Az első plakátnál megáll. Elolvassa) Én a városi televíziónak vagyok az elnöke. Nekünk nagyon fontos, hogy sokan nézzenek bennünket, így hát természetes, hogy a tévé karácsonyi műsora idén is méltó lesz az ünnephez. December huszonnegyedikén bibliai témájú filmeket sugárzunk egész nap. A filmek között híres emberek mondják el gondolataikat a karácsonyról, hogy például milyen szép, ha együtt a család, meg hogy a karácsony a szeretet és a béke ünnepe. A nézők imádják azt, amikor a hírességek szép és őszintének látszó gondolatokat mondanak a kamerába. Este pedig – természetesen - közvetíteni fogjuk Bécsből a karácsonyi koncertet és a városi templomból az éjféli misét. A konkurens tévécsatorna bezzeg amerikai filmeket ad egész nap! No hiszen, tudják is ők, hogy mi méltó az ünnephez… (odasétál a második plakáthoz, elolvassa)Jézus visszajön! De jó lenne ezt élőben közvetíteni! (elővesz egy noteszt) Nézzük, hová is tehetnénk… Mondjuk, a Betlehemi csillag című film később kezdődhetne, talán úgy tíz perccel. Ebbe a tíz percbe berakhatnánk egy Jézus visszajöveteléről szóló előzetest. Az esti híradóba pedig szakértőket hívhatnánk, akik kommentálnák az eseményeket. Megyek, és egyeztetek a helyi lelkésszel, hogy pontosan mikorra tervezik és körülbelül meddig tart. Ez lesz ám a szép karácsony! (elsiet)

BRÓKER
(jön. Rohan, futtában nézi a plakátot. Az egyik kezében mobilt szorongat, a másikban lap-topot lóbál) Karácsony? Erre nincs időm. Éjjel-nappal megy az üzlet a tőzsdén. Ha azt akarom, hogy a családom jól éljen, akkor karácsonykor is üzletelnem kell. A feleségem és a gyerek kap valami drága ajándékot, aztán ennyi. (rohan, de a második plakát előtt megtorpan) Micsoda?! Karácsonykor visszajön Jézus?! De akkor összeomlik a tőzsde. Ha most ügyesen manipulálok, akkor sok pénzt kereshetek. Le is veszem ezt a plakátot, nehogy más is megtudja a hírt. (letépi a plakátot, és magával viszi)

GYEREK
(jókedvűen jön. Kibetűzi a maradék plakátot) A szüleim ma reggel megosztottak velem egy titkot. Azt mondták, akkor lesz méltó az ünnep, ha az Úr Jézus megszületik a szívemben nekem is. Az anyukám még azt is mondta, hogy a Megváltó csak tiszta szívben lakik. Nincs sok pénzünk, nem kapok drága ajándékot, de én nagyon szeretném, ha az Úr Jézus bennem is megszületne karácsonykor. Még ehhez sokat kell ám tisztítanom a szívem, de tudom, hogy Jézus segít ebben. Most pedig megyek, és elmondom a titkomat mindenkinek! (vidáman elszalad)

MESÉLŐ
(feláll a helyéről, és a közönség felé fordul) Amint látják, csak egy plakát maradt. Természetesen ez egy kitalált történet volt, kitalált szereplőkkel, kitalált helyszínen. A valóságban soha nem fogjuk megtudni előre, hogy mikor jön vissza Jézus, de érdemes azon elgondolkodni, hogy önök és én melyik csoportba tatozunk. Olyan emberek vagyunk, akiknek elég egy plakát, vagy olyanok, akiknek még több is kevés. Ezen az estén feltehetjük a kérdést – elsősorban önmagunknak – hogy méltóan ünnepeljük-e az ünnepet, mert lehet, hogy Jézus éppen ezen a karácsonykor jön el. Önök készen állnak?

(Függöny)– 2001 -

A színdarab szabadon felhasználható gyülekezeti célokra!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése